h
k

PODPIRAMO NOVE ZAČETKE

Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

9. prednostna os »Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini« prinaša pet prednostnih naložb: