h
b

PODPIRAMO NOVE PRILOŽNOSTI

Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

8. prednostna os »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« prinaša tri prednostne naložbe: