h
o

PODPIRAMO ŽELJO PO ZNANJU

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

10. prednostna os »Vlaganje v spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje« prinaša tri prednostne naložbe: