h

MLADI BREZPOSELNI

Iščeš službo in si mlajši/-a od 30 let?

b

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade

Program mladim do 30 let prinaša večjo usposobljenost, pridobitev neformalnih veščin in ključnih kompetenc, ki so jih delodajalci zaznali kot pomanjkljive. S pridobitvijo slednjih si lahko povečate zaposlitvene možnosti.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Suzana Kerec

suzana.kerec@ess.gov.si

02/234 9458

+
b

Prvi izziv

Program spodbuja subvencionirano zaposlovanje mladih za obdobje 15 mesecev s poskusno dobo 3 mesecev. V Sloveniji je brezposelnost mladih še posebej izrazita v vzhodnoslovenski regiji, zato se program izvaja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

V program se lahko vključite brezposelni mladi od 15 do vključno 29 let ter dolgotrajno brezposelni, ki ste na ZRSZ prijavljeni kot iskalci dela.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Sabina Špehar Pajk

sabina.speharpajk@ess.gov.si

01/479 09 97

+
b

Spodbujanje pripravništev – poudarek na organizacijah s področja socialnega varstva

Program spodbuja organizacije na področju socialnega varstva k zaposlovanju pripravnikov najmanj za čas pripravništva. Le z zaključenim pripravništvom in opravljenim strokovnim izpitom namreč lahko iskalci zaposlitve zasedete tovrstna delovna mesta. V programu so udeleženi mladi do vključno 29 let in iskalci prve zaposlitve na področju socialnega varstva.

Več informacij:

Socialna zbornica Slovenije

Kontaktna oseba:

Helena Kocjančič

helena.kocjancic@szslo.si

01/292 73 22

+
b

Krepitev svetovalnega dela z mladimi v zavodu RS za zaposlovanje – Jamstvo za mlade

Projekt mladim olajša prehod v zaposlitev, saj jih bolje usposobi za nastop na trgu dela. Projekt prinaša karierno svetovanje za mlade brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ. Projekt prav tako usposablja svetovalce, ki na ZRSZ delajo z mladimi in nudi pomoč uporabnikom storitev ZRSZ pri uporabi sodobnih pripomočkov za samostojno vodenje karierne poti.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Barbara Gogala

barbara.gogala@ess.gov.si

01/479 09 40

+
b

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi

Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih mladim prinaša več zaposlitvenih možnosti in boljši dostop do trga dela. V program se lahko vključite vsi mladi do vključno 29. leta starosti, ki ste prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ najmanj 3 mesece.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Dragomila Šeško

dragomila.sesko@ess.gov.si

01/479 02 97

+
k

Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O

Neformalno izobraževanje za mlajše odrasle od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, je namenjano vsem, ki ste opustili šolanje in niste zaposleni. Naučili se boste razviti svoje potenciale, pridobili izobrazbo in poklic, ter se tako uspešno vključili na trg dela.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Milena Zorić Frantar

Milena.ZoricFrantar@ess.gov.si

01/330 82 13

+
o

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije spodbujajo vpis v izobraževalne programe, ki so prepoznani kot deficitarni poklici. Preverite seznam deficitarnih poklicev.

Več informacij:

Javni sklad RS

Kontaktna oseba:

Helena Knez

helena.knez@sklad-kadri.si

01/434 15 77

+