h

INSTITUCIJE

Pregled programov za institucije.

b

Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev nacionalne koordinacijske točke za VKO

Program uporabnikom vseživljenjske karierne orientacije prinaša strokovne in usposobljene karierne svetovalce ter brezplačna orodja in pripomočke, hkrati pa skrbi za sistemsko delovanje in zagotavljanje kakovosti akterjev na trgu dela.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Barbara Gregorič Brezavšček

barbara.gregoricbrezavscek@ess.gov.si

02/234 9458

+
b

Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela

Program prinaša razvoj modela prepoznavanja veščin in kompetenc in orodje za hitro in učinkovito povezovanje med zahtevami delovnih mesti ter znanjem in kompetencami iskalcev zaposlitve.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Lučka Žižek

lucka.zizek@ess.gov.si

08/201 75 61

+