h

BREZPOSELNI STAREJŠI OD 30 LET

Nepričakovana odpoved, dolgoročna brezposelnost ali le nov izziv?

b

Neformalno izobraževanje in usposabljanje

S programom si lahko povečate zaposlitvene možnosti, saj boste bolj usposobljeni in imeli več neformalno pridobljenih kompetenc, to pa bo izboljšalo vaš vstop na trg dela. Program je namenjen dolgotrajno brezposelnim, starejšim od 50 let ali pa brezposelnim z nizko stopnjo izobrazbe.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Suzana Kerec

suzana.kerec@ess.gov.si

02/234 9458

+
b

Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce

Projekt dviguje kakovost storitev Zavoda RS za zaposlovanje in jih na dostopnejši način ponuja vsem svojim uporabnikom. Program zajema karierno svetovanje za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko izobražene, hkrati pa usposablja tudi svetovalce, ki se vsakodnevno srečujejo z omenjenimi skupinami. Storitve so namenjene brezposlenim iskalcem zaposlitve in delodajalcem.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Sabrina Urnaut

sabrina.urnaut@ess.gov.si

02/840 21 22

+
b

Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me

Program Zaposli.me nudi subvencije delodajalcem za zaposlitev oseb iz ranljivih skupin, in sicer za polni delovni čas. Pogojem ustrezate, če ste prijavljeni na ZRSZ kot iskalec zaposlitve, ste starejši od 50 let in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, ste vsaj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in stari 30 ali več let, imate nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo, ste stari 30 ali več let in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ali pa pripadate drugim ranljivim skupinam, ki jih določa program.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Martina Stanonik

martina.stanonik@ess.gov.si

01/479 09 96

+
b

Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih prinaša več zaposlitvenih možnosti in boljši dostop do trga dela. V program se lahko vključite, če ste starejši od 50 let in brezposelni najmanj 3 mesece, ste starejši od 30 let in imate največ osnovnošolsko izobrazbo ter ste brezposelni najmanj 3 mesece ali če ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve že vsaj 12 mesecev.

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

Kontaktna oseba:

Dragomila Šeško

dragomila.sesko@ess.gov.si

01/479 02 97

+