h

ANGAŽIRANI ZA BOLJŠI JUTRI

Poiščite priložnosti za nove začetke

MLADI BREZPOSELNI

Iščeš službo in si mlajši/-a od 30 let?

BREZPOSELNI STAREJŠI OD 30 LET

Nepričakovana odpoved, dolgoročna brezposelnost ali le nov izziv?

INSTITUCIJE

Pregled programov za institucije.

Prednostne osi Evropske kohezijske politike v Sloveniji lahko pomembno vplivajo na življenje posameznika. Prispevajo k zmanjševanju razlik v razvitosti države in pospešujejo njen razvoj. Ukrepi in pozitivni učinki prednostnih osi v Sloveniji so predstavljeni spodaj. Za boljši jutri lahko nekaj storimo že danes!

b

PODPIRAMO NOVE PRILOŽNOSTI

Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

k

PODPIRAMO NOVE ZAČETKE

Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

o

PODPIRAMO ŽELJO PO ZNANJU

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost